RHAD AC AM DDIM CYFREITHIOL YMGYNGHORI AR Y FFÔNCYFREITHIOL RHAD AC AM DDIM YMGYNGHORI AR Y FFÔN

Gall unrhyw un rhad ac am ddim i gael yr ateb y cyfreithiwr ar faterion yn ymwneud â phob cangen o gyfraith. Mewn llawer o achosion yn y collegiums o eiriolwyr, gan ddarparu cyngor am ddim i ddinasyddion sy’n arbenigwyr proffil eang. Felly, yn eu plith bydd bob amser yn dod o hyd i gyfreithiwr cymwys, yn hyddysg yn y pwnc sydd o ddiddordeb i chi, darllenwch ragor ar ein gwefan.

Ond mae angen i gymryd i ystyriaeth bod cyngor cyfreithiol ar y ffôn yn boblogaidd iawn ar y gwasanaeth.

Felly, nid yw bob amser yn bosibl i fynd yn gyflym drwy y cyfreithiwr, ac nid yw pob achos ar gael am ddeg neu bymtheg munud ar yr ateb gan yr arbenigwr ar gais a anfonwyd gan e-bost

Yn ogystal, nid yw bob amser yn siarad ar y ffôn yn ddigon i sicrhau bod pobl yn derbyn cymorth yn y cyfaint angenrheidiol. O ystyried y rhain arlliwiau, mae angen i chi ddeall bod ar ôl derbyn cyngor llafar dros y ffôn, efallai y bydd angen i chi ymweld â’r swyddfa i gyfreithiwr ac i barhau trafodaethau o’r materion cyfredol gydag ef lygad yn llygad