NOTARI CYHOEDDUS YMGYNGHORIAD AR-LEIN RHAD AC AM DDIMNOTARI CYHOEDDUS YMGYNGHORIAD AR-LEIN RHAD AC AM DDIM

Notari gyfraith yn rheoleiddio y hanfodion y ddeddfwriaeth ar notaries

Mae’r ddogfen hon yn sefydlu’r rheolau ar gyfer gweithredu notarial a swyddogaethau notarïaid. Adnabod trafodion a ffeithiau, issuance o dystysgrifau, storio dogfennau yn cael dim ond rhan o waith y notari, ei gymorth sydd ei angen gan ddinasyddion a phersonau cyfreithiol mewn gwahanol sefyllfaoedd. Mewn ymgynghoriad gyda’r notari ar-lein neu dros y ffôn rhyngweithio cwsmer ac arbenigol yn cael ei weithredu cyn gynted ag y bo modd.

Ymgynghori notari dros y ffôn neu ar-lein ledled y wlad

Rhad ac am ddim notarial cyngor ar y wefan yw helpu i ddatrys faterion etifeddiaeth, awgrymiadau priodol ar archwiliad o ddogfennau, canllawiau ar gyfer cadarnhad o’r ffeithiau a thasgau eraill