Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Mae Apeliadau yn Cyflafareddu


Mae'r rhan fwyaf cyflafareddu penderfyniadau y gall fod yn apelio Serch hynny, apeliadau cyflafareddu penderfyniadau yn digwydd Mae'n bwysig nodi, fodd bynnag, bod y llys yn adolygu'r penderfyniad cyflafareddu efallai byth yn hyd yn oed edrych ar y ffeithiau yn yr achos neu y rhinweddau y penderfyniad, ond yn hytrach, yn barnu a fydd y cyflafareddwr yn deg, ac yn y rownd derfynol penderfyniad yn ddilys - safon uchel o barch at y cyflafareddwrMewn gwirionedd, gael y llys i wrthdroi'r penderfyniad y cyflafareddwr yn brin iawn, gan ei fod yn gofyn yn dangos bod y penderfyniad yn mor annheg ag i fod yn amlwg yn afresymol. Y parodrwydd o llysoedd i ohirio i gyflafareddiad gwobrau yn gwneud synnwyr, wrth gwrs, yn sgil y ffaith bod cyflafareddu gwrandawiadau leddfu gorlwytho llys system o gannoedd o achosion bob blwyddyn.

Un mater allweddol yn dod pan fydd y cyflafareddwr wobr yn cael ei ystyried mewn gwirionedd terfynol, ac felly yn gyfrwymol ar y partïon.

Y rheol gyffredinol yw bod cyflafareddu gwrandawiadau yn un-ergyd yn ymdrin, gyda'r penderfyniad terfynol yn dod ar ôl y cyflafareddwr wedi adolygu'r ffeithiau o y gwrandawiad. Nid yw'n anghyffredin i rai cyflafareddwyr i gymryd rhywfaint o amser yn dilyn y gwrandawiad i roi eu penderfyniad, fel arfer hyd at wythnos wedi hynny. Bydd llawer yn rhoi barn ysgrifenedig yn union fel y byddai llys Yn yr achosion hyn, y farn ysgrifenedig yn cyfrif yn y rownd derfynol ac yn rhwymol penderfyniad ar yr adeg y bydd yn cael ei gyhoeddi. Mewn achosion eraill, cyflafareddwr yn fater y penderfyniad ar yr un diwrnod ag y gwrandawiad.

Gallai hyn ddigwydd os, er enghraifft, un o'r partïon yn methu â dangos i fyny ar gyfer y gwrandawiad.

Ar ôl i hyn ddigwydd yn annhebygol o effeithio ar y terfynoldeb unrhyw arbitral penderfyniad y gwrandawiad yn wir yn yr unig ergyd gennych yn cyflafareddu ac yn colli allan yn gwneud penderfyniad y cyflafareddwr yn llai terfynol neu rhwymo. Mewn rhai achosion, mae'n angenrheidiol ar gyfer y cyflafareddwr wobr yn cael ei gyflwyno i'r llys ar y gyfraith a gadarnhawyd ar gyfer mynediad fel llys barn, gan ei wneud yn orfodadwy yn gyfreithiol penderfyniad. Mae hyn yn dim ond rhan o'r broses gymrodeddu, fodd bynnag, ac nid yw'n golygu bod y wobr cyflafareddu yn cael ei adolygu. Yn hytrach, yn syml, mae'n golygu bod y llys yn mynd drwy broses ffurfiol o roi penderfyniad y cyflafareddwr. Fel mae'r uchod yn ei awgrymu, mae cyflafareddu yn rhan annatod o'r broses o ddatrys anghydfod cyfreithiol. Eto gall hefyd fod yn beryglus oherwydd y terfynoldeb arbitral penderfyniadau a'r anhawster yn apelio iddyn nhw.

Am gyngor arbenigol ar p'un a chyflafareddu efallai y bydd yr ateb cywir ar gyfer eich anghydfod cyfreithiol, yn berson profiadol cyflafareddu atwrnai heddiw.

Cyngor rhad ac am ddim wedi bod yn darparu miliynau o ddefnyddwyr rhagorol cyngor.