I GAEL CYNGOR CYFREITHIOL AM DDIMI GAEL CYNGOR CYFREITHIOL AM DDIM

Yn gyfreithiwr neu atwrnai

Dydw i ddim yn gwybod faint o gyngor cyfreithiol a beth mae’n ei gynnwys.

Rwy’n ofni i gael eu twyllo neu beidio i gael atebion i’w cwestiynau

Mae’r erthygl hon yn unig i Chi.

Pam y dewis o gyfreithiwr mor bwysig.

Cael cymwys cyngor cyfreithiol yn gallu cael effaith difrifol ar yr holl ddigwyddiadau dilynol.

Mae ar y cam hwn ddatrys y broblem mae angen i ffurfio sefyllfa gyfreithiol ar y mater sy’n destun dadl, yn penderfynu ar destun yr anghydfod a dulliau prawf, ac, os oes angen, i fynd i mewn i gontract ar gymorth cyfreithiol yr achos neu y gwaith o baratoi’r dogfennau angenrheidiol.

Ond sut i ddod o hyd i gyfreithiwr sy’n meddu ar y cymwysterau angenrheidiol a beth i edrych amdano yn y lle cyntaf.

Oherwydd y ehangder o ddeddfwriaeth a chymhlethdod ei dehongliad, y dewis o gyfreithiwr yn dod yn broblem i ddyn, nid yn hyddysg yn y gyfraith.

Ond nid Eich bai chi ydyw.

Felly, rydym wedi paratoi rhai argymhellion ar sut i ddewis y dde cyfreithiwr am gyngor