Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


GWESTIWN I'R CYFREITHIWR AR Y FFÔN


CWESTIWN I CHYFREITHIWR AR Y FFÔN Y realiti bywyd modern yn golygu bod cymorth cyfreithiol efallai y bydd angen ar unrhyw adegAc mae'r rhan fwyaf yn aml yn ei gwneud yn ofynnol cymorth cyfreithiol i'r rhai mwyaf agored i niwed segmentau o'r boblogaeth - yr anabl, pensiynwyr, rhieni sengl, teuluoedd sydd â llawer o blant, sydd yn syml nad oes arian ar gyfer ymgynghoriad gan arbenigwr cymwysedig. Yn yr achos hwn, i helpu y tlawd dinasyddion gael cyngor cyfreithiol am ddim. Er gwaethaf y ffaith bod y math hwn o gymorth cyfreithiol yn ymddangos yn y wlad yn ddigon hir, mae llawer o'n cyd-ddinasyddion yn wyliadwrus o gyngor cyfreithiol am ddim."Caws yn unig am ddim mewn mousetrap". Efallai, ond nid yn yr achos hwn Yn yr erthygl hon, y cyfreithwyr yn y porth yn ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin am gymorth cyfreithiol am ddim.