GWASANAETHAU CYFREITHIOLGWASANAETHAU CYFREITHIOL

Mae’r cysyniad o » gwasanaethau cyfreithiol

Mewn dogfennau swyddogol ac yn ymarfer y cysyniad o «gwasanaethau cyfreithiol» a «gwasanaethau cyfreithiol» yn cael eu hystyried sy’n cyfateb. Fodd bynnag, yn y llenyddiaeth y farn mynegwyd hynny, o dan y gwasanaethau cyfreithiol, dylid deall fel rhwymedigaethau sy’n codi o gytundebau gorchymyn, bydd y Comisiwn, Asiantaeth gwasanaeth, ymddiriedaeth rheoli eiddo, consesiwn masnachol (masnachfraint), nodwedd sy’n rhan o’r hwylusydd, gynrychiolydd, asiant, Comisiynydd, Ymddiriedolwr, ac ati., gweithredu naill ai ar ran pobl eraill neu ar ei ran ei hun, ond er lles pobl eraill.

Ar y sail hon y gwasanaethau a roddwyd gan y cyfreithwyr proffesiynol, dylai fod yn enw, nid yn gyfreithiol, ac yn gyfreithiol, a, mae’n debyg, fod hyn yn barn y Llys Goruchaf, pan oedd yn rhoi esboniadau o rai o nodweddion y gwasanaethau, cael cymeriad cyfreithiol