GWASANAETHAU ATWRNAI MEWN ACHOSION TROSEDDOL PRISIAUGWASANAETHAU ATWRNAI MEWN ACHOSION TROSEDDOL PRISIAU

Talu cyfreithiwr yn gweithio – beth yw’r pris?

Y peth cyntaf mae angen i chi ddeall y cleient posibl o troseddol cyfreithiwr yn y ffaith bod y pris yn cynnwys taliad o anodd ymgyfreitha. Ar effeithlonrwydd yn dibynnu i raddau helaeth ar y cam lle mae’r arbenigwr yn dechrau gweithio. Y mecanwaith safonol o gyfrif y prisiau y gwaith o troseddol cyfreithiwr yn dibynnu ar y ffactorau canlynol:

— Nodweddion unigol, megis brofiad o ymarfer cyfreithiol, gan ennill achosion troseddol;

— Y gost y gwasanaethau o troseddol cyfreithiwr yn dibynnu ar y nifer o gyfreithwyr a fydd yn cymryd rhan yn yr achos. Yn ymarferol, gall ddigwydd bod yn ein ni all eiriolwyr ar yr un pryd yn cymryd rhan yn yr ymchwiliad (i gasglu gwybodaeth i gwrthbrofi) a bod yn bresennol yn ystod y holi. I cryn ymdrechion mwyaf ar amddiffyn y sawl a gyhuddir (yn amau), rydym yn aml yn argymell bod cleientiaid yn gweithio mewn tîm;

— Yn ystod cyfnod yr ymchwiliad;

— Yn meddwl tybed faint da troseddol cyfreithiwr, peidiwch ag anghofio i nodi yr erthygl, a fydd yn rhaid i chi weithio.