GAN GYFREITHIWR AR-LEIN RHAD AC AM DDIMCYNGOR CYFREITHIOL AR-LEIN RHAD AC AM DDIM

Fodd bynnag, os bydd y cyfreithiwr (neu’r cyfreithiwr), i bwy y byddwch yn troi am help, wedi cytuno i roi cyngor i chi, dylech fod yn ofalus iawn, oherwydd:

Cyngor gall fod yn arwynebol, yn y defnydd ymarferol ei fod yn cael ei gynrychioli (er enghraifft, y cyfreithiwr yn dweud, yn dda yr ydych wedi ei wneud yn y sefyllfa honno neu beidio);

Mae’r ateb yn cael ei roi nid yn llawn, a allai chwarae cwsmer jôc creulon (fel arfer, mae yna atebion i broblemau, gwrthdaro);

I ddarparu cyngor arbenigol, anghymwys yn y mater hwn (gall y broblem hon yn unig yn gwaethygu).

Y pwyntiau uchod er mwyn osgoi, mae’n rhaid i chi fod yn ofalus iawn, ac yn cyn i chi ymgynghori â chyfreithiwr ar-lein am awr y dydd, i gasglu cymaint o wybodaeth amdano (neu’r cwmni y mae’n gweithio ar ei gyfer)

Ein cwmni gyfraith yn cydweithio dim ond gyda’r gweithwyr proffesiynol gorau yn y maes o gyfreitheg.

Felly, nid oes amheuaeth bod yr arbenigwyr yn cynghori ar ein gwefan, bydd yn darparu yr ateb cywir i’r cleient cwestiwn a byddwch yn dod o hyd i’r ateb cywir i broblemau cymhleth.

Sut i ddewis y cyfreithiwr cywir.

Os byddwn yn siarad am y dewis o arbenigwr, sy’n darparu gwasanaethau cyfreithiol, mae angen i chi ystyried y pwyntiau canlynol:

Profiad — o leiaf yr isafswm, ond rhaid i fod yn bresennol (fel arfer yn ysgolheigion cyfreithiol yn dechrau gyda y cynorthwywyr y cyfreithiwr, ac yna wedi eu gwaith eu hunain);

Y lefel angenrheidiol o wybodaeth — tystiolaeth o hyn yn aml yn ystyried presenoldeb y ddogfen ar addysg (yn aml fel cyfreithiwr cymwys, gallwch ddysgu canlyniadau ei weithgareddau, er enghraifft, yn gofyn am ymateb i cwestiwn syml).

Un ffactor pwysig yw yr awydd cyfreithiwr i helpu ei gleient.

Mae hyn hefyd yn dod yn amlwg pan fyddant yn diwallu