Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Eiddo cyffredin diffiniad cyfreithiol o'r eiddo cyffredin


sydd i gyd yn berchnogion gall defnyddio

n.) eiddo go iawn sy'n eiddo i gan 'denantiaid yn gyffredin,' sydd gan bob un 'heb ei rhannu' budd yn yr eiddo cyfan.) eiddo a reolir gan berchnogion tai' gymdeithas yn condominium prosiect neu israniad datblyguac mae pob un yn berchen ar ganran o ddiddordeb.) tiroedd sy'n eiddo i'r llywodraeth ar gyfer y cyhoedd (cyffredin) ei ddefnyddio. fel parciau cenedlaethol a choedwigoedd. Dylai'r wybodaeth hon yn cael ei ystyried yn gyflawn.

neu unrhyw weithiwr proffesiynol arall

ac nid yw wedi'i fwriadu i gael ei ddefnyddio yn lle ymweliad.

neu gael cyngor cyfreithiol.