Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Diswyddo: eich hawliau


byddwch yn derbyn yr ymddygiad neu driniaeth

Ymddeol gorfodol yn cael ei ganiatáu oni bai y gall eich cyflogwr gyfiawnhau yn wrthrychol

ond gallwch ei herio mewn tribiwnlys cyflogaeth Bydd eich cyflogwr yn torri'r contract fod yn un difrifol digwyddiad neu gyfres o ddigwyddiadau difrifol pan gymerir gyda'i gilydd Os oes gennych achos o ddiswyddiad adeiladol.

dylech adael eich swydd yn syth - efallai y bydd eich cyflogwr yn dadlau bod.