Dinasyddiaeth Hawliau a ChyfrifoldebauDinasyddiaeth yn llinyn cyffredin sy’n cysylltu’r holl Americanwyr

Drwy gydol ein hanes, yr Unol Daleithiau wedi croesawu newydd-ddyfodiaid o bob cwr o’r byd

Mae’r cyfraniadau o fewnfudwyr wedi helpu i lunio a ddiffinio y wlad yr ydym yn gwybod heddiw. Yn fwy na mlynedd ar ûl ein sefydlu, yn ddinasyddion brodoredig yn dal yn rhan bwysig o’n democratiaeth. Drwy ddod yn ddinesydd yr UNOL daleithiau, byddwch hefyd yn cael llais yn y ffordd y mae ein cenedl yn cael ei llywodraethu.

Mae’r penderfyniad i wneud cais yn un sylweddol

Dinasyddiaeth yn cynnig llawer o fanteision ac yr un mor bwysig cyfrifoldebau. Drwy gyflwyno cais, rydych yn dangos eich ymrwymiad i’r wlad hon ac yn ein ffurf o lywodraeth. Isod byddwch yn dod o hyd i nifer o hawliau a chyfrifoldebau bod yr holl ddinasyddion dylai ymarfer corff a pharch. Mae rhai o’r cyfrifoldebau hyn yn ofynnol yn gyfreithiol i bob dinesydd, ond mae pob un yn bwysig i sicrhau bod America yn parhau i fod am ddim a llewyrchus