Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


deunydd cyfrifoldeb


i bencadlys cyhoeddi deunydd rhyddhau archebion ar sail y cyntaf mewn cyntaf allan yn sail i sicrhau cylchdroi stoc, darparu deunydd ar argaeledd adroddiadau statws yn trin offer, gan gynnwys offer trydanol megis deirochrog wagenni fforch godi, yn paratoi ac yn pacio'r SDS siopau ar gyfer trosglwyddo i cadw heddwch cenhadaeth, yn perfformio corfforol gwirio stoc a stoc cysoni rhestr yn erbyn derbyn a materion er mwyn cynnal a diweddaru cofnodion cywir o'r holl offer mewn siopauRydym yn saliwt yn edmygedd ac barch y bobl Palesteina yn eu arwrol ymwrthedd yn wyneb y anghyfiawn cyrch Israel i mewn i Gaza Strip yn cadarnhau gefnogi eu ddyfalbarhad ac yn gwrthwynebiad i hyn ymosodiad ffyrnig yn condemnio y ffyrnig cyrch Israel i mewn i Gaza Strip yn galw am roi terfyn ar yr Israel ymddygiad ymosodol, sefydlu cadoediad, codi'r anghyfiawn gwarchae ar Lain Gaza ac agor cyfraith rhyngwladol a chyfraith ddyngarol ryngwladol, ac yn galw ar y gymuned ryngwladol i erlyn y rhai sy'n gyfrifol am troseddau o'r fath ac yn eu cyfeirio at y llysoedd rhyngwladol. meddiant o eiddo sy'n deillio o neu a gafwyd yn troseddol o ffordd) yn berson cyfreithiol, er mwyn sicrhau y bo modd hawliad sifil neu eiddo atafaelu) Ms. Chipolata, yn euog o guddio arian cyfred tramor, sefydlu busnes twyllodrus, osgoi talu trethi a thaliadau eraill, achosion o dorri'r rheolau masnach neu ddarpariaeth gwasanaethau, ffugio dogfennau swyddogol a gwyngalchu o asedau a gafwyd drwy ddull anghyfreithlon, ei ddedfrydu ar fwa, ar Gyfer y diben o ffeilio siwtiau sifil ac o bosibl atafaelu eiddo, erthygl o'r Cod wcreineg o Weithdrefn Droseddol yn sefydlu yr hawl i gyrff sy'n cynnal ymholiadau cychwynnol i atafaelu adneuon, gwarantau ac eiddo arall Rydym yn saliwt yn edmygedd ac barch y bobl Palesteina yn eu arwrol ymwrthedd yn wyneb y anghyfiawn cyrch Israel i mewn i Gaza Strip yn cadarnhau gefnogi eu ddyfalbarhad ac yn gwrthwynebiad i hyn ymosodiad ffyrnig yn condemnio y ffyrnig cyrch Israel i mewn i Gaza Strip yn galw am roi terfyn ar yr Israel ymddygiad ymosodol, sefydlu cadoediad, codi'r anghyfiawn gwarchae ar Lain Gaza ac agor cyfraith rhyngwladol a chyfraith ddyngarol ryngwladol, ac yn galw ar y gymuned ryngwladol i erlyn y rhai sy'n gyfrifol am troseddau o'r fath ac yn eu cyfeirio at y llysoedd rhyngwladol, person sydd wedi dod yn y dioddefwr o artaith wedi yr hawl i fynnu iawndal yn cydymffurfio ag erthygl o'r Cod Trefn Droseddol, a oedd yn rhagnodi bod person sydd wedi dioddef colledion deunydd drwy'r drosedd, gall gyflwyno hawliad sifil o fewn, Efallai ei bod yn cyfrinachol ar gyfer rhai wcrain yn ddinasyddion sydd yn cymryd rhan mewn rhai pogroms, ond gadewch i mi ddweud nad yw rhai rhad yn hwyl, ac mae'r.