Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYNGOR RHAD AC AM DDIM MILWROL CYFREITHIWR


CYNGOR RHAD AC AM DDIM MILWROL CYFREITHIWR Cyngor cyfreithiol o'r milwrol cyfreithiwrMilwrol gyfraith yn cael ei alw'n y sector ddeddfwriaeth sy'n ymdrin â holl faterion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â milwrol, system y wladwriaeth cyfarwyddebau, gan osod y dyletswyddau, hawliau a chyfrifoldebau o cymryd rhan yn y sector hwn. Troseddau yn erbyn hawliau personél milwrol yn digwydd yn rheolaidd. Gellir osgoi hyn os bydd yr amser i estyn allan i bobl sydd â sgiliau arbennig milwrol cyfreithwyr. Cymorth milwrol cyfreithiwr ymgynghoriad rhad ac am ddim a milwrol Cyngor ar milwrol gyfraith yn cael eu galw i ddatrys problemau cymhleth: materion sefydliadol o weithgaredd y lluoedd arfog, gan ddefnyddio milwrol pensiynau, morgeisi, a naws eraill sy'n codi yn y cwrs o'r rhyngweithio rhwng y cyfranogwyr yn y diwydiant. Mae'r gwasanaeth yn rhad ac am ddim yn caniatáu i chi ofyn cwestiwn milwrol cyfreithiwr (neu nifer ar yr un pryd) ac i gael ateb rhesymegol, arfog gyda y gallwch ddatrys problemau yn effeithiol. Cael cymorth ar y wefan yn bosibl ar-lein neu ar y ffôn Gwasanaeth yn y Lluoedd Arfog yn gysylltiedig â mwy o gyfrifoldeb personol, risgiau a pheryglon.

Y berthynas rhwng y wladwriaeth a milwrol yn cael eu llywodraethu gan set o ddogfennau, Unol teitl"milwrol gyfraith". I ddeall y bydd yn helpu ein milwrol cyfreithwyr Ymgynghori ar-lein (am ddim ac yn rhad ac am ddim) oddi wrth y arbenigwyr y gwasanaeth yn syml, yn ddibynadwy ac yn gyflym dull ar gyfer cyngor ymarferol ar unrhyw broblem yn y maes milwrol y gyfraith. Milwrol gyfraith yn cynnwys nifer o weithredoedd cyfreithiol sy'n rheoleiddio cysylltiadau cymdeithasol yn y maes o adeiladu, bywyd a gweithgareddau yn y Lluoedd Arfog, yn cynnwys nifer o gadarnhau cytundebau rhyngwladol, yr erthyglau o'r Cyfansoddiad, cyfreithiau. Gall y rhestr hon yn cael ei ehangu yn hawdd gan nifer o reoliadau, gorchmynion y Llywodraeth, gorchmynion y Weinyddiaeth Amddiffyn ac y penderfyniadau awdurdodau lleol. Cysylltwch â chyfreithwyr a datrys problemau yn y maes milwrol y gyfraith, y fyddin, a'u teuluoedd agos.

Dyma fach rhestr o faterion a wynebir gan weithwyr proffesiynol yn y maes milwrol y gyfraith, i ddatrys y problemau eu cleientiaid.