Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYNGOR CYFREITHIOL AR GYFER DAMWAIN TRAFFIG


CYNGOR CYFREITHIOL AR DDAMWAIN Fodd bynnag, ychydig iawn o o i ni gael bersonol atwrnai, yn barod i ddarparu'r gwasanaeth hwn Rhaid i chi ddibynnu ar ein hunain, yn yr achos gorau - i helpu i achub yr asiant. Mae hyn yn aml yn arwain at achosion cyfreithiol am gamgymeriadau, sydd yn anodd ac weithiau'n amhosibl i yn gywir yn y dyfodol Mae rhai gyrwyr yn credu eu bod yn eu hunain yn gallu penderfynu ar y radd o fai o bob cyfranogwr y ddamwain traffig, ond mae hyn yn bosib dim ond mewn sefyllfaoedd amlwg (rhwystr i'r dde, traffig ar olau coch). A hyd yn oed yn yr achosion hyn nid yw bob amser Mae'r rhan fwyaf o'r dulliau o achosion y ddamwain mor amwys ei bod yn anodd i ar unwaith asesu lle mae'r sefyllfa yn un cymhleth, ac yn lle syml. Canllaw, am y camau gweithredu yn y ddamwain: Os oes yn cael eu hanafu - ffoniwch am Ambiwlans. Yn syth ar ôl y ddamwain, symud ymlaen yn unol í'r cymalY rheolau y ffordd - stop ac nid ydynt yn cyffwrdd y car, trowch ar y larwm; peidiwch â symud unrhyw wrthrychau yn ymwneud â damwain ac nid ydynt yn gadael i bobl eraill i wneud hynny. Peidiwch â syrthio i berswâd"i ddeall, heb yr Heddlu", byddwch yn siwr i alw ar yr heddlu. Cofnodi'r holl dystion y ddamwain. Nid ydynt yn dangos yr heddlu yn ei anwybodaeth o'r rheolau Protocol arolygydd gall i ddefnyddio. Peidiwch â gadael i arolygwyr ei ben ei hun gyda bod y parti arall yn y ddamwain. Nid ydynt yn dangos gormod o wybodaeth dda o ddeddfau a gorchymyn cofrestru y cerbyd ddamwain. Bach hepgoriadau o arolygydd gyda'r heddlu yn y gwaith o baratoi y Protocol yn gallu helpu yn y dyfodol i ddatrys yr achos yn eich plaid. Gwnewch yn siŵr bod yr holl ddifrod i'ch cerbyd yn cael ei gofnodi yn y cofnodion. Peidiwch â llofnodi unrhyw ddogfennau sy'n golygu eich bai os nad yw'n nodi bod ydych yn cytuno â phenderfyniad yr arolygydd a chyn gynted ag y bo modd, cysylltu â atwrnai cymwys.