CYNGOR CYFREITHIOL AR GYFER DAMWAIN TRAFFIGCYNGOR CYFREITHIOL AR DDAMWAIN

Fodd bynnag, ychydig iawn o o i ni gael bersonol atwrnai, yn barod i ddarparu’r gwasanaeth hwn

Rhaid i chi ddibynnu ar ein hunain, yn yr achos gorau — i helpu i achub yr asiant.

Mae hyn yn aml yn arwain at achosion cyfreithiol am gamgymeriadau, sydd yn anodd ac weithiau’n amhosibl i yn gywir yn y dyfodol

Mae rhai gyrwyr yn credu eu bod yn eu hunain yn gallu penderfynu ar y radd o fai o bob cyfranogwr y ddamwain traffig, ond mae hyn yn bosib dim ond mewn sefyllfaoedd amlwg (rhwystr i’r dde, traffig ar olau coch).

A hyd yn oed yn yr achosion hyn nid yw bob amser

Mae’r rhan fwyaf o’r dulliau o achosion y ddamwain mor amwys ei bod yn anodd i ar unwaith asesu lle mae’r sefyllfa yn un cymhleth, ac yn lle syml.

Canllaw, am y camau gweithredu yn y ddamwain:

Os oes yn cael eu hanafu — ffoniwch am Ambiwlans.

Yn syth ar ôl y ddamwain, symud ymlaen yn unol í’r cymal. Y rheolau y ffordd — stop ac nid ydynt yn cyffwrdd y car, trowch ar y larwm; peidiwch â symud unrhyw wrthrychau yn ymwneud â damwain ac nid ydynt yn gadael i bobl eraill i wneud hynny.

Peidiwch â syrthio i berswâd»i ddeall, heb yr Heddlu», byddwch yn siwr i alw ar yr heddlu.

Cofnodi’r holl dystion y ddamwain.

Nid ydynt yn dangos yr heddlu yn ei anwybodaeth o’r rheolau Protocol arolygydd gall i ddefnyddio.

Peidiwch â gadael i arolygwyr ei ben ei hun gyda bod y parti arall yn y ddamwain.

Nid ydynt yn dangos gormod o wybodaeth dda o ddeddfau a gorchymyn cofrestru y cerbyd ddamwain. Bach hepgoriadau o arolygydd gyda’r heddlu yn y gwaith o baratoi y Protocol yn gallu helpu yn y dyfodol i ddatrys yr achos yn eich plaid.

Gwnewch yn siŵr bod yr holl ddifrod i’ch cerbyd yn cael ei gofnodi yn y cofnodion.

Peidiwch â llofnodi unrhyw ddogfennau sy’n golygu eich bai os nad yw’n nodi bod ydych yn cytuno â phenderfyniad yr arolygydd a chyn gynted ag y bo modd, cysylltu â atwrnai cymwys