CYNGOR CYFREITHIOL AR FENTHYCIADAUCYNGOR CYFREITHIOL AR FENTHYCIADAU

Os ydych yn cymryd allan ac yn bygwth gasglwyr

Mae’r rhain a llawer o gwestiynau eraill yn cael eu gofyn o benthycwyr sydd wedi anawsterau ariannol dychwelyd cronfeydd benthyciad.

Mae pob unigolyn yn broblem benthyciad

Ar gyfer ffafriol penderfyniad credyd mater angen cyngor cyfreithiol ar fenthyciadau, a fydd yn dweud wrthych sut orau i symud ymlaen mewn sefyllfa benodol.

Mae pob cytundeb benthyciad yn nodi y weithdrefn ar gyfer ad-dalu.

Yn gyntaf setlo cosbau, yna ddiddordeb, ac wedyn yn unig yn y corff y benthyciad

O dan yr amodau hyn, mae rhai benthycwyr i dalu ar y benthyciad nid yw’n gwneud unrhyw synnwyr. Ers erthygl o’r cod Sifil yn rhoi yr hawl i godi dirwyon yn ystod y treial.

Ar gyfer rhai cwsmeriaid yn dderbyniol gall yn dod yn y dewis o ailstrwythuro dyled mewn rhandaliadau neu i ohirio talu, yr hyn a elwir yn»credyd gwyliau». I gael y ailstrwythuro dylai wneud cais i’r Banc gyda’r perthnasol e-bost dilys, a fydd hefyd yn helpu i wneud cyfreithiwr mewn materion bancio.

Cyngor cyfreithiol ar fenthyciadau mewn cyfreitha gyda’r Banc.

Rhoi gerbron y llys, banciau yn sylweddol cynyddu faint o ddyled drwy afresymol dirwyon. Os bydd y benthyciwr yn byw yn y sefyllfa goddefol neu nid yw’n mynd i’r gwrandawiad llys, bydd ceisiadau o’r fath yn cael eu bodloni yn llawn. Fel canlyniad, gall y swm y ddyled yn cynyddu nifer o weithiau.

Os bydd y Banc yn cymryd y benthyciwr i’r llys, nid yw bob amser mor ddrwg ag y mae’n ymddangos ar yr olwg gyntaf. Yn achos ar goll Banc Statud o gyfyngiadau, mae’n bosibl i ennill ac yn dod allan»ddianaf».

Mae nifer o cadarnhaol benderfyniadau y Goruchaf llys

Yn ogystal, mae’r llys lle cyntaf mai — gwaith i leihau faint o gosbau, ond rhaid i hyn gael ei nodi yn y wrthwynebiadau ysgrifenedig a fydd yn helpu i wneud cyfreithiwr benthyciadau