CYNGOR CYFREITHIOLI YMGYNGHORI Â CHYFREITHIWR

Unrhyw dinesydd yn y sefyllfa lle bo angen cymorth gan profiadol a chymwys cyfreithiwr, yn ceisio cymorth proffesiynol ac i gael ateb i gwestiwn ar y ffôn.

Mae’r gwasanaeth hwn wedi cael rhywfaint poblogrwydd, wrth i bobl fel fy hun y cyfle i ofyn am help

Maent hefyd yn nodi effeithiolrwydd y dull.

Mae pob ymwelydd i’n safle ymgynghori â chyfreithiwr am ddim heb gofrestru yn y blwch adborth leoli ar y gornel dde gwaelod.

Mae’n rhaid i chi yn gywir disgrifio’r broblem ac yn dod â holl naws y sefyllfa

Mae hyn yn angenrheidiol er mwyn i’r cyfreithiwr sy’n gysylltiedig â chi yn y dyfodol, gallai fod yn y dilyniant o gamau gweithredu sydd eu hangen i ddatrys eich problem.

Yn y blwch adborth angen i chi adael i gyd y wybodaeth angenrheidiol i gyfathrebu gyda chi i nodi cysylltiadau, ac yn yr adeg fras pryd y bydd yn bosibl i alw i chi