CYNGOR CYFREITHIOLCYNGOR CYFREITHIOL

Am bron i gan mlynedd fel yr hyn a elwir yn gyffuriau wedi troi i mewn i a byd-eang yn fater cyfreithiol. Y ffenomen cymdeithasol, meddygol, diwylliannol, daeth y pwnc o deddfwriaethol, gorfodi’r gyfraith, barnwrol a chyfreithiol drafferth.

Cyfreithiol am broblem gyffuriau pobl sy’n gweithio mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd. Pan fydd yn eu trin neu atal poen.

Pan fydd yn cael hwyl

Pan fyddwch yn dioddef o yn gaeth.

Neu dosturiol tuag at y dioddefaint eu hanwyliaid gwirioni ar y nodwydd

Pan fyddwch yn cael help yn y clinig. Neu portreadu canabis dail ar sgarffiau.

A hefyd pan fyddant yn edrych i roi ar y llawr mewn clwb nos, anfon i’w harchwilio, a gymerwyd allan o boced plannu pecyn o bowdr gwyn, eu rhoi ar dreial, yn gwrthod triniaeth feddygol, difreintiedig o hawliau rhieni, yn colli eich swydd.

Pobl yn gweld y gyfraith neu anhrefn. Dioddefwyr diffygiol deddfau neu eu wyrodd eu defnyddio.

Mae’r wefan hon yn cael ei genhedlu fel eitem llinell hawliau dynol cymorth. Ein tasg yw i roi cyngor, i ddysgu technolegau diogelwch, yn awgrymu y cam cywir i ddangos sut y gall y gyfraith yn gweithio, i asesu’r rhagolygon. Rydym yn amddiffyn hawliau, rhyddid a buddiannau cyfreithlon o bob person, dan arweiniad y Cyfansoddiad, egwyddorion a normau cyfraith ryngwladol