Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYNGOR AR GYFER DAMWAIN TRAFFIG


YMGYNGHORIAD AR DDAMWAIN damwain, bach neu fawr, yn digwydd gyda bron pob gyrrwr Mae'r canlyniadau o'r damweiniau hyn y gall fod yn wahanol, weithiau yn eithaf difrifol

Ydd cyfreithiol yn damwain traffig yn helpu i osgoi cyhuddiadau ffug a gweithdrefnol camgymeriadau.

Cymwys yn y materion hyn yn gyfreithiwr yn y cwrs llafar ymgynghoriadau bydd yn esbonio i chi pa ddogfennau y dylid eu cyhoeddi yn y fan a'r lle ar ôl y digwyddiad, pa hawliau sydd gennych.

Cyfreithiwr, bydd angen yn y cwrs o achosion pellach, yn cynnwys mewn achosion llys am dorri rheolau traffig.

Cyngor cyfreithiol am ddim ar Reolau traffig a heddlu cyfreithiwr Proffesiynol ar gyfer damwain, Rheolau traffig a'r heddlu, gallwch ddod o hyd yn y cyfeirlyfr safle. Ynddo byddwch yn gallu i gael ymgynghoriad am ddim ar-lein ac cymwys eraill cymorth cyfreithiol.