CYMORTH CYFREITHIOL AR-LEINCYFREITHIWR CYMORTH AR-LEIN

Mewn bywyd bob dydd pob un ohonom, ac er bod busnes yn aml mae’n digwydd pan ydych yn gorfodi i amddiffyn eu hunain ac ar eu hawliau gan ddefnyddio amrywiol ddeddfwriaeth

Ond fel arfer nid ydynt yn gwybod sut i wneud hynny, ni fyddai hynny’n groes i’r gyfraith, neu sut i beidio i fod yn dioddef yn nwylo y bobl yn gweithredu nid yw yn unol â’r gyfraith.

Mewn bywyd bob dydd pob un ohonom, ac er bod busnes yn aml mae’n digwydd pan ydych yn gorfodi i amddiffyn eu hunain ac ar eu hawliau gan ddefnyddio amrywiol ddeddfwriaeth.

Ond fel arfer nid ydynt yn gwybod sut i wneud hynny, ni fyddai hynny’n groes i’r gyfraith, neu sut i beidio i fod yn dioddef yn nwylo y bobl yn gweithredu nid yw yn unol â’r gyfraith.

Gwireddu hyn, mae’r Adran Gyfreithiol yn barod i roi cyngor cyfreithiol yn y Brifddinas yn y ffurfiau canlynol:

Cyngor llafar;

Paratoi ysgrifenedig cyfreithiol o barn;

Cyngor cyfreithiol ar-lein