CYFREITHWYR YN CAEL EUCYFREITHWYR

Byddwn hefyd yn hoffi i nodi bod fy prisiau yn Uwch neu yn is na mathau eraill o gyfreithwyr, oherwydd, fel y dywedais, y prisiau ar gyfer eu gwasanaethau yn cael eu hawl i benderfynu yn unig y cyfreithiwr, ond byddai’n sylfaenol anghywir i chwilio am gyfreithiwr, gan ganolbwyntio yn unig ar ei brisiau. Pob cyfreithwyr yn bennaf pobl â gwybodaeth a phrofiad, ond mae profiad a gwybodaeth y gellir yn amrywio’n sylweddol rhwng gwahanol dwrneiod. Nid yw hyn bob amser y gorau y gall fod y mwyaf drud cyfreithiwr. Yr wyf yn argymell i Chi ar gyfer gwneud penderfyniad fod yn siwr i siarad â chyfreithiwr, a hyd yn oed yn well i ymgynghori ag ef i wneud cyflwyniad am y peth ac yn gwneud dewis ymwybodol, sy’n dibynnu ar yr ateb I’ch problem.