Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYFREITHIWR TRETH


ar sail y rhwymedigaethau treth ychwanegol

CYFREITHIWR TRETH Cyfreithiwr mewn anghydfodau treth (treth cyfreithiwr) yn bwysig iawn uchel cymhwyster a profiad llwyddiannus o dreth datrys anghydfod. Cyfreithiwr ar gyfer anghydfodau treth (treth cyfreithiwr) yn darparu cymorth cyfreithiolsy'n anelu i ddiogelu hawliau a buddiannau cyfreithlon y trethdalwr. Mae'r mwyafrif llethol o anghydfodau gyda'r awdurdodau treth yn y ddadl am y gydnabyddiaeth o annilys (diddymu) y dreth hysbysiadau penderfyniadau ar a oedd yn ychwanegol rhwymedigaethau treth. Hefyd. mae'r dreth anghydfod yn anghydfod ynghylch y gydnabyddiaeth o annilys (diddymu) y penderfyniadau y awdurdodau treth. nid yw'n cynnwys rhwymedigaethau treth ychwanegol Er bod y penderfyniadau hyn yn cael eu nid yn ychwanegol rhwymedigaethau treth. ond maent hefyd yn golygu canlyniadau negyddol ar gyfer y talwr treth. Anghydfodau o'r fath yn cynnwys anghydfodau ynghylch canslo o benderfyniadau y gwasanaeth treth am ddiddymu cofrestriad y talwr treth ar werth. Ar gyfer y Cwsmer yn bwysig iawn i ganlyniad yr ystyriaeth o dreth anghydfod. sef y dirymu y penderfyniad gwasanaeth treth. Cymwys cwnsler cyfreithiol ar anghydfodau treth sylweddol yn cynyddu Eich siawns o ennill treth anghydfod. Beth yw anghydfodau treth. Gyda ehangach yn ystyried y berthynas rhwng y trethdalwr ac y dylai awdurdodau treth fod yn siarad am dreth gwrthdaro. Y cysyniad o dreth gwrthdaro yn fwy heriol na'r anghydfodau treth.

fel ehangach ystyriaeth i gynnwys hefyd achosion o ryngweithio ydynt yn gysylltiedig â datrys yr anghydfod fel y cyfryw. Er enghraifft.

y rhyngweithio gyda awdurdodau treth wrth gynnal arolygiad treth. ar ôl derbyn chais i ddarparu dogfennau neu alw yn yr heddlu dreth. Natur anghydfodau treth yn gorwedd yn y gwrthdaro o ran buddiannau busnes a'r awdurdodau treth. Mae'r busnes yn awyddus i dalu trethi rhesymol. Cyrff treth gwasanaeth yn ymdrechu'n galed i weithredu cynllun ar gyfer y casgliad trethi yn y gyllideb. er gwaethaf busnes go iawn cyfle i dalu trethi o'r fath. Ers yr awdurdodau treth â'r awdurdod. y rhan fwyaf o'r anghydfodau treth sy'n gysylltiedig â gydnabod annilys (diddymu) y penderfyniadau yr awdurdod treth ynghylch talwr treth. Y mwyaf cyffredin ymhlith y datrysiadau i'r awdurdodau treth treth hysbysiad penderfyniad.