CYFREITHIWR DAMAE CYFREITHIWR DA

Mae hyn yn y cwestiwn yn gywir. Ac i syrthio i mewn sefyllfa annymunol iawn y gall nid yn unig burdock. Yr wythnos diwethaf yn un o’r ddinas llysoedd yn euog yn cyn-ymchwilydd ar gyfer arbennig o bwysig o achosion, cyfiawnder Is-Gyrnol yn cael ei gondemnio mewn gwirionedd am ysbeilio. A ydych yn gwybod beth? Y cyfreithiwr o Is-Gyrnol oedd yn taro yn y galon nid yn unig yn y newyddiadurwyr (ac roedd y broses yn uchel), ond hyd yn oed mewn cytew anafu parti. Roedd yn anghwrtais, yn rude, cynghorir y dioddefwr i fynd at ei Gartref ac yn dal corbenwaig, ac nid yn hongian o gwmpas y llysoedd. Ac wrth ddedfrydu, nid oedd yn dod o gwbl, ac yn ei gleient ei arestio yn y llys ac yn cymryd y camera yn hollol ar ei ben ei hun.