CYFREITHIWR DAMAE CYFREITHIWR DA

Anrhydedd a chlod i real cyfreithwyr sy’n gwybod ac yn parchu diogelu mawr

Dinasyddion yn gywir yn gofyn: sut i beidio yn barod i drafferth yw person yn deall y cyfreithiwr, ar ba sail i wahaniaethu rhwng y da gan y drwg.

Mae hyn yn y cwestiwn yn gywir.

Ac i syrthio i mewn sefyllfa annymunol iawn y gall nid yn unig burdock

Yr wythnos diwethaf yn un o’r ddinas llysoedd yn euog yn cyn-ymchwilydd ar gyfer arbennig o bwysig o achosion, cyfiawnder Is-Gyrnol yn cael ei gondemnio mewn gwirionedd am ysbeilio.

A ydych yn gwybod beth

Y cyfreithiwr o Is-Gyrnol oedd yn taro yn y galon nid yn unig yn y newyddiadurwyr (ac roedd y broses yn uchel), ond hyd yn oed mewn cytew anafu parti. Roedd yn anghwrtais, yn rude, cynghorir y dioddefwr i fynd at ei Gartref ac yn dal corbenwaig, ac nid yn hongian o gwmpas y llysoedd. Ac wrth ddedfrydu, nid oedd yn dod o gwbl, ac yn ei gleient ei arestio yn y llys ac yn cymryd y camera yn hollol ar ei ben ei hun