Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


CYFREITHIWR ACHOSION TROSEDDOL


CYFREITHIWR ACHOSION TROSEDDOL mae'r dewis o chyfreithiwr mewn cyfraith droseddol dylid eu cysylltu yn arbennig o ofalus, oherwydd bod y dyfarniad y llys yn dibynnu nid yn unig yn y bywyd yn y dyfodol yn y ward, ond hefyd ei berthnasau. Y cyfreithiwr angen i fod yn symudol iawn Ar frys i wneud yn teithio i fan ar unrhyw adeg o'r dydd am wybodaeth newydd ei brif dasgRydym i gyd yn gwybod bod yn aml yn y diffynyddion yn adain-dde diffynyddion, diniweidrwydd sydd yn anodd iawn i'w profi. Annigonolrwydd y dystiolaeth yn arwain at y ffaith bod troseddwyr go iawn yn parhau i fod ar mawr, ac yn y tymor hwy yn gwasanaethu berson hollol wahanol. Y broses droseddol yn cael ei strwythuro yn y fath fodd bod pob gweithred dylai fod yn gefnogir gan ffeithiau, fel y dylai cyfreithiwr yn rhoi achos i ei gymorth cyfreithiol oedd yn ofer. Ie, y pris ar gyfer y gwasanaethau o cyfreithiwr i gyd-fynd yr achos troseddol, nid yn rhad, ond y cwestiwn yw faint y maent yn gost na ddylai fod yn amlwg, mae'n eithaf posibl y cyngor cyfreithiol cychwynnol fydd yn newid eich safbwynt am broses y llys. Y prif beth yw i wneud yn gywir a dewis gorau. Achosion troseddol yn wahanol iawn o economaidd neu weinyddol. Y sawl a gyhuddir, yna"Disgleirio"yn cael ei nid yn iawn, ac yn real, ac yn aml yn swm mawr iawn, termau Felly, y cyfreithiwr amddiffyn troseddol mae'n rhaid i nid yn unig yn deall y Troseddol Cod, ond i fod yn gallu i roi ar waith yr wybodaeth a gafwyd. Nid yw'n ddigon dim ond i gof y gyfraith ar hyn o bryd, mae gennych y gallu i wneud cais ar amser a lle gwybodaeth i liniaru difrifoldeb y troseddau, i leihau y tymor i wneud yn amodol neu i brofi eich bod yn yr achos hwn beirniaid yn anghywir. Y mwyaf pwysig yn yr ymchwiliad yn y awr cyntaf ar ôl y trosedd. Roedd yn ystod y cyfnod hwn chwiliadau yn cael eu cynnal yn"ceisio poeth"ac yn arestio y sawl a ddrwgdybir. Ac os bydd rhywun yn cael ei ddal, ymchwiliol pellach gall gweithgareddau gael eu cynnal yn llai egnïol, oherwydd y potensial troseddwr eisoes yno, ac y gall y dystiolaeth fod yn dod o hyd ac yna.