Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Cyfraith Eiddo deallusol - HG


I ateb y cwestiwn, mae'n bwysig gyntaf i wahaniaethu rhwng ffug a knockoff cynnyrch Ac, yn un o y ffyrdd gorau o wneud hynny yw drwy ddefnyddio o gytundeb nondisclosure Mae llawer wedi darllen am y brwydrau cyfreithiol yn ymladd mawr rhwng cwmnïau technoleg a endidau y cyfeirir ato fel y 'trolls patent' a meddwl, 'beth yw patent trolio.' Yn amlwg, ei fod wedi rywbeth i'w wneud gyda patent a deddfau amharu ar rhywun hawliau patent, ond beth mae'n ei olygu mewn gwirioneddI bwy mae'n berthnasol? Mae unrhyw un sy'n honni dorri patent 'trolio,' neu dim ond rhai pobl a endidau. Ble y daeth y term yn dod o? Llên-ladrad fel arfer yn cael eu diffinio fel y 'anghyfiawn neilltuo' arall geiriau, meddyliau, syniadau, neu ymadroddion a gamliwio bod yn cyflwynydd y sylw yn waith gwreiddiol. Wrth gwrs, gyda diffiniad eang ac yn annelwig, yn y rhan fwyaf o unrhyw fath o ymchwilio efallai y bydd y gwaith yn cael ei ystyried lên-ladrata. Fodd bynnag, mae llźn-ladrad yn cael ei ystyried anonestrwydd academaidd, ond nid yw troseddau, per se. Erthyglau a ysgrifennwyd gan atwrneiod ac arbenigwyr ledled y byd yn trafod agweddau cyfreithiol sy'n gysylltiedig ag Eiddo Deallusol gan gynnwys hawlfraint, enwau parth, cyfraith trwyddedu, patentau, cyfrinachau masnach a nod masnach.