CWNSLERCWNSLER

Gyda proffesiynau eraill yn fwy cymhleth. Felly, yn syth ar ôl y seremoni er mwyn dod yn notari, ni fydd yn gweithio. Mae’r sefyllfa hon yn cael ei neilltuo i y dinesydd gyda cyfreithiol uwch addysg, hyfforddi am gyfnod o ddim llai nag un flwyddyn yn y notari wladwriaeth swyddfa neu notari preifat, pasio arholiad cymhwyso ac yn cael trwydded i weithgareddau notarial.

I fod yn Erlynydd, mae angen un flwyddyn i weithio fel cynorthwy-ydd Erlynydd neu ymchwilydd. Ar ôl ei bod yn bosibl i gael y swydd o Dirprwy Erlynydd. A dim ond ar ôl amser penodol (yn aml 10-15 mlynedd), y presenoldeb o rhinweddau proffesiynol, gallwch chi ddibynnu ar y Erlynydd cadeirydd.

Ffordd anodd i’r teitl cyfreithiwr. Bydd yn cymryd nifer o flynyddoedd i weithio drwy’r paragyfreithiol, ac yn pasio cymwysedig Comisiwn. Ac i ennill enw da o ansawdd uchel arbenigol yn ennill yn yr holl achosion, yn debygol o gymryd blynyddoedd lawer.