CWNSLER CYFREITHIOLCWNSLER CYFREITHIOL

Ac mae’r datganiad hwn yn anodd i anghytuno. Yn anffodus, mae pob un ohonom ar unrhyw hyn o bryd mewn un ffordd neu’r llall gall dod i gysylltiad â achos troseddol i weithredu fel y sawl a gyhuddir, y rhai a ddrwgdybir, yn dystion neu’n ddioddefwyr

Dylid nodi bod heddiw, mae gan bawb yr hawl i grant cymwys cymorth cyfreithiol troseddol cyfreithiwr, waeth beth yw ei statws yn y broses droseddol.

Gweithwyr proffesiynol sy’n darparu gwasanaethau hyn yn cael eu galw’n gyfreithwyr

Nid yw hyn yn dweud bod person wedi yr hawl, nid yn unig i ddarparu ansawdd cynrychiolaeth gyfreithiol, ac nid yn wasanaeth rhad ac am ddim.

Yn ôl y gyfraith, mae llawer o gyfeiriadau, yn y drefn honno, ac y cyfreithwyr yn dod mewn gwahanol broffiliau. Wrth gwrs, heb eithriad, cyfreithwyr yn cael eu yn arbennig ward ac yn uwch addysg gyfreithiol.

Ond dim ond troseddol cyfreithiwr wedi gwerthfawr gwybodaeth a phrofiad yn y maes o gyfreitheg

Y rheswm am hyn yw y ffaith bod y arbenigol bron bob dydd delio gyda go amgylchiadau sy’n ei gwneud yn ofynnol cymwysedig cymorth cyfreithiol. Mae’n hollol ni ellir ei ddweud am y eiriolwyr o ardaloedd eraill, er enghraifft, technegydd, y mae eu gweithgaredd yn gysylltiedig â chyfraith teulu