CWNSLER ACHOS SIFILCWNSLER ACHOSION SIFIL

Y mwyaf cyffredin proffil cyfreithiwr – sifil. Mae’n gwasanaethu cyfreithwyr ar gyfer llysoedd, notaries, cyfreithwyr, gwasanaethau cyfreithiol i fusnesau. Fyfyrwyr sy’n cymryd i gyfraith y wladwriaeth, yn gallu yn y dyfodol i weithio mewn llywodraeth a sefydliadau cyhoeddus. Troseddol proffil yn siarad drosto’i hun: mae’n addysgu ymchwilwyr yn y dyfodol. Nodwch fod dewis proffil nid yw’n golygu bod graddedigion y Brifysgol, ni fydd yn gallu i wneud yn y dyfodol mewn ardaloedd eraill.

Yn sicr, addysg gyfreithiol mewn gwahanol brifysgolion yn amrywio. Felly, ysgol Uwch Economeg paratoi cyfreithwyr gyda gogwydd yn y maes economaidd, felly mae eu hyfforddiant yn cynnwys bloc mawr o economaidd a chyfreithiol ddisgyblaethau. Ar MGIMO, mae’r pwyslais ar gyfraith ryngwladol, fel bod myfyrwyr yn astudio hanes, cysylltiadau rhyngwladol, cysylltiadau economaidd rhyngwladol, ryngwladol gyhoeddus a chyfraith breifat.