Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Busnes Cyfreithwyr Anghydfod Cyfreithiol Cyfatebol Llyfrgell Y Gyfraith


Anghydfodau busnes yn anochel ac yn anorfod gost o redeg busnes Dylai busnesau gael polisïau cyflogaeth ar gyfer llogi a thanio gweithwyr Medrus cyflogaeth atwrnai dylai helpu y busnes drafft y polisïau hyn, felly maent yn gyson í presennol cyfreithiau cyflogaethAr gyfer busnesau sydd wedi cwsmeriaid, i gael hepgor neu wneud yn siŵr pob cynnyrch yn glir ac yn amlwg wedi yn berthnasol cynnyrch rhybuddion y gall helpu i osgoi atebolrwydd. Os yw eich busnes yn gallu atal hawliadau, efallai y byddwch am i ddibynnu ar y llys hawliadau bychain ar gyfer datrys rhagorol biliau, dyledion, neu faterion cyflogaeth pan fydd iawndal yn dod o fewn y ceisiadau bach' terfynau. Yn aml mae Datrysiad Anghydfod Amgen ("ADR") cymalau yn y cytundebau busnes a oedd yn gofyn am unrhyw anghydfodau yn ymwneud â'r contract yn cael ei datrys drwy rhwymo cyflafareddu neu yn ceisio cyfryngu cyn ffeilio siwt. Mae cyflafareddu yn y broses ar gyfer datrys anghydfod rhwng dau barti y tu allan i'r system llysoedd, ond yn debyg i dreial yn bod y ddwy ochr yn dadlau eu hachos i y"cyflafareddwr."Mae'r cyflafareddwr yn gwrando ar y dadlau ynghylch partïon' problemau a dadleuon wedyn yn penderfynu ar y penderfyniad. Cyfryngu yn fath o gyd-drafod rhwng y partïon lluosog hwyluso gan niwtral trydydd parti (y cyfryngwr). Mae cyfryngu yn wahanol cyflafareddu er bod y cyfryngwr yn gwneud penderfyniad o ran y partïon ac yn y datrysiad yn hytrach, y cyfryngwr yn unig cyfrifoldeb chi yw i geisio helpu y partïon ddod i benderfyniad ar eu pen eu hunain.

Os bydd y partïon yn medru datrys anghydfod y tu allan i'r llys, un parti fod wedi ffeilio siwt yn erbyn y llall.

Anghydfodau busnes yn gallu bod yn gymhleth, yn cymryd llawer o amser ac yn anodd eu datrys. Busnes atwrnai yn medru eich helpu i ddatrys eich busnes anghydfod, p'un ai drwy rhwymo cyflafareddu, cyfryngu, neu ymgyfreitha, a all helpu i ddatrys eich achos yn ffafriol.