Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Beth yw Gyfraith


Mae hyn yn rhoi hawl gan y cyfreithiwr i drwydded

Cyfraith yn system o reolau cymdeithas yn gosod i gadw trefn ac i amddiffyn niwed i bobl ac eiddoSystemau o'r fath yn cael eu hynafol, yn dyddio yn ôl i o leiaf y Cod Hammurabi, a ysgrifennwyd gan hynafol Babilon yn frenin tua CC. Heddiw, y rhan fwyaf o wledydd wedi degau neu gannoedd o filoedd o dudalennau o ddeddfau. Maent yn cael eu gorfodi gan yr heddlu, a gefnogir gan y llys ac yn y carchar systemau. Deddfau yn cael eu hysgrifennu gan deddfwyr, fel y seneddwyr neu congressmen. Yn America, a llawer o wledydd eraill, y rheolau hyn rhaid cynnal a ydynt yn gwrth-ddweud y Cyfansoddiad, dogfen yn amlinellu'r rhan fwyaf rheolau sylfaenol y wlad. Ar wahân i gyfraith set o reolau, y gair yn cyfeirio hefyd at y proffesiwn ymarfer gan gyfreithwyr, a naill ai erlyn neu amddiffyn cleient o cyhuddiad o darfu ar y gyfraith. Dod yn gyfreithiwr yn ei gwneud yn ofynnol mynychu ysgol y gyfraith, ac yn pasio arholiad bar. Dim ond cyfreithwyr gyda thrwydded y caniateir i ymarfer. Mae'r rhain yn cynnwys contract, eiddo, ymddiriedolaeth, camwedd, troseddol, cyfansoddiadol, gweinyddol, ac yn rhyngwladol. Mae pob un o'r rhain yn gosod y rheolau ar gyfer gwahanol o ardal o weithgarwch dynol. Heb ddeddfau, mae anhrefn, a oedd yn hanesyddol wedi arwain at cyffredinol yn chwalu yn y gymdeithas, weithiau at y pwynt o ger-stop yn yr economi. Mae'r rhai sy'n eiriol dros y diddymu deddfau yn cael eu galw anarchwyr. Yn dibynnu ar y cyfeiriadedd gwleidyddol, eu bod yn gyffredinol o blaid mwy neu lai gyfraith. Ar un pen y sbectrwm yn cael eu libertarians, sydd yn eiriolwr fach iawn o reolau neu ymyrraeth y llywodraeth yn y materion y cyhoedd. Ar ben arall yn ffasgwyr, a oedd yn ceisio creu cyfreithiau sy'n rheoleiddio yn ymarferol popeth, fel arfer o dan y rhagdybiaeth bod yn ddisgybledig genedl yn genedl pwerus. Yn hanesyddol, mae'r rhan fwyaf ffasgaidd llywodraethau wedi cwympo. Mae'r rhain yn cynnwys dolenni yn cael eu darparu gan y Cynnwys.ad.

Mae'r Ddau Yn Cynnwys.ad ac ar y safle we ar y dolenni yn cael eu harddangos yn derbyn iawndal pan fydd darllenwyr cliciwch ar y cysylltiadau hyn.

Mae rhai o'r cynnwys eich bod yn ailgyfeirio i fod a noddir gan gynnwys. I ddysgu sut y gallwch chi ddefnyddio Cynnwys.ad i yrru ymwelwyr i eich cynnwys neu i ychwanegu gwasanaeth hwn ar gyfer eich safle, os gwelwch yn dda cysylltu â ni ar infocontent.ad. Gwefan perchnogion dewis y math o cynnwys sy'n ymddangos yn ein hunedau.

Fodd bynnag, os hoffech i sicrhau bod y Cynnwys.ad bob amser yn arddangos yn ystyriol o deuluoedd yn cynnwys ar y ddyfais, ni waeth pa safle rydych chi, edrychwch ar yr opsiynau isod.

I ddysgu Mwy, Diolch am yr holl gyngor gwych. Yr wyf yn dweud fy ffrind y byddwn yn ei helpu i ddod o hyd i cyfreithiwr cyfraith teulu ac mae hyn yn wir yn gyngor da. Beth rydym yn ei wneud? Mewn llawer o'n gwledydd heddiw, y gyfraith wedi bod yn destun cymdeithasegol cysylltiadau iawn a rhoi, yn bennaf yn y llywodraeth ac yn y toddyddion yn ariannol yn hytrach na bod yn destun i wir ymchwiliadau a phrawf. Beth rydym yn ei wneud? Chris D, myfyriwr y Gyfraith y Gyfraith yn angenrheidiol oherwydd, fel bodau dynol, rydym yn y bôn yn annibynadwy i wneud y peth go iawn. Rydym yn analluog i gydbwyso ein hunain hunanol anghenion y rhai yn ein cymdeithas.

Mae'r gyfraith yn cael ei wneud ar gyfer dyn, ac nid dyn ar gyfer y gyfraith.

Ond yr wyf yn meddwl tybed pam yr osod yn uchel yn y gymdeithas, yn byw uwchben y gyfraith, a'r gyfraith yn pwyso i lawr ar y llu. Yr wyf yn meddwl tybed.

Mae tarddiad y gyfraith o Dduw yn gosod y do yn a gair i gall.

Rheolau a rheoliadau i sicrhau eu bod yn diogelu bywyd ac eiddo ac i gynnal orderliness.

Cyfreithiau y gallai dim ond yn cael ei basio gan y rhai y mae Duw yn trwytho doethineb a dealltwriaeth. Y brenin Solomon y gellid ei osod fel enghraifft.

Edrychwch ar ein polisi preifatrwydd yma

Bargyfreithiwr Olumide yr wyf i, Lagos Nigeria nid oes gennym gyfreithiau, dim ond gorfodi wladwriaeth polisïau a osodwyd i wneud barnwyr a chyfreithwyr arian. pan fydd llofrudd yn lladd, ei fod yn y dioddefwr fai. pan fydd menywod yn cael eu treisio mae'n ei bai hi am y ffordd mae hi'n ffrogiau, a pan fydd car lleidr yn curo i lawr plentyn ac yn lladd y wee gwiddon, nad yw'n cael y car lleidr ar fai, mae'n cymdeithasau bai ei fod wedi cael unrhyw beth i'w wneud. Nid yw'n fater o gyfiawnder ar gyfer y dioddefwyr hynny sydd am wneud arian ar gyfer y cyfreithwyr a barnwyr. Mae'r rhan fwyaf o feirniaid yn cael eu allan o gysylltiad â'r gymdeithas. y cysyniad o gyfraith yn syml yn golygu rhai egwyddorion sy'n cadw pobl rhag gweithredu fel y maent yn byw yn y jyngl neu yn lle gyda dim rheolau. sut y gall y gyfraith yn dod o gymdeithas pan gymdeithas yw'r un sy'n cam-drin. Mae'n achos syml o gydberthynas yn cael eu camgymryd am achosiaeth. fy hun fy mod eisiau gwybod mwy am y ffynhonnell am y gyfraith a sut y mae pobl yn cynnal y rheol y gyfraith mewn gwlad trydydd byd fel Tanzania, a sut mae hyn yn y gyfraith yn helpu pobl i gael eich hawliau. a sut y gall y gyfraith o fudd i bobl i ddatrys eich problemau sy'n wynebu pobl. Hollol iawn Heb y wybodaeth y gyfraith, mae person yn colli ei ryddid. Oherwydd bod ein cyfansoddiad wedi rhoi hawliau penodol, ac os ydym yn ymwybodol o hawliau hynny yna nid ydym yn yn gwybod beth yw ein hawliau ac yr ydym yn yna yn colli hyder ac yn meddwl, 'a yw hyn yn iawn. ydw i'n gwneud y peth iawn.'? Dyna pam ar gyfer un rhyddid, dylai un yn gwybod ac yn parchu yn y gyfraith. Mae yna dim ond ychydig laws a llawer gyfan o statudau. Mae'r rhan fwyaf o'r amser, y statudau peidiwch â dal i fyny at y cyfansoddiad. Cyfraith ryngwladol yn sut mae busnes yn cael ei gynnal. Mae'n cael ei adnabod hefyd fel y gyfraith yn y dŵr. Rhan o'r rheswm pam wledydd arian cyfred, neu pam y mae gwledydd yn rhedeg ar y cerrynt. Cyfraith naturiol yn yr unig wir gyfraith. Yn wir, y deddfau naturiol yn cael eu bron bob amser mor bwerus, nad ydych yn gallu llwyddo i dorri nhw. Heb y wybodaeth o gyfraith(au), mae pobl yn hawdd eu trin. Mae rhai enghreifftiau trethi, cerbydau modur, Felly pam mae yna gyfreithiau, maent yn cael eu mewn gwirionedd ond yn ei roi yno i amddiffyn hawliau a rhyddid dinasyddion. Deddfau heddiw yn eu ffurfio, yn gwneud yn union gyferbyn o ddiogelu rhyddid a hawliau, ac yn wir yn ei wneud yn fwy o ddiogelu gyfraith gwneuthurwyr a thrinwyr. Heb y wybodaeth o gyfraith(au), mae pobl yn colli eu rhyddid. Heb ryddid, rydych yn dim ond rhyddhau llai o beth yn union yw cyfraith wedi hynod anodd jurists ac athronwyr fel ei gilydd, ac eto ni all fod unrhyw gymdeithas heb gyfraith. Un o'n golygyddion yn adolygu eich awgrym ac yn gwneud newidiadau os oes cyfiawnhad dros hynny. Sylwer bod yn dibynnu ar y nifer o awgrymiadau a gawn, gall hyn gymryd unrhyw le o ychydig oriau i ychydig ddyddiau. Diolch i chi am helpu i wella doeth GEEK.