Mae'r holl Gyfreithwyr yn y byd! Cyfreithiol caffi gyda chyfreithwyr ar-lein.


Beth yw Bancio Gyfraith


Lluosog ffederal asiantaethau goruchwylio bancio rheoliadau

Bancio gyfraith yn y broad dymor ar gyfer deddfau sy'n rheoli sut y banciau a sefydliadau ariannol eraill yn cynnal busnes

Mae'n rhaid i fanciau gydymffurfio â'r myrdd o ffederal, y wladwriaeth a hyd yn oed rheoliadau lleol.

Cyfreithwyr yn perfformio amrywiaeth eang o swyddogaethau sy'n ymwneud â chreu, canlynol a gorfodi'r rheoliadau.

Banc neu sefydliad ariannol arall efallai yn dod o dan rheoliadau y Gorfforaeth Adnau Yswiriant Ffederal (FDIC), y System Gronfa Ffederal neu y Swyddfa yn y Rheolwr y Arian cyfred (OCC).

Mae'n rhaid i fanciau yn gwybod beth rheoliadau ffederal a datgan bod yn rhaid iddynt gydymffurfio â nhw. Mae llawer o ffederal rheoliadau bancio yn cael eu gweld ym mhennod o'r UNOL daleithiau Cod. Fel yr economi America ehangu yn yr fed ganrif, deddfwyr a ddaeth yn pryderu am ddylanwad y banciau yn cael ar yr economi. Pan banciau yn ei chael yn anodd, mae'r effeithiau lledaenu i ddefnyddwyr a'r cyhoedd yn ei gyfanrwydd, y maent yn rheswm. Deddfwyr yn creu bancio rheoliadau er mwyn sicrhau bod banciau yn cynnal rheoliadau yn deg a thryloyw. Bancio rheoliadau yn newid yn aml, ac maent yn parhau i fod yn ddadleuol. Mae yna nifer o brif cyfreithiau yn yr Unol Daleithiau sy'n rheoleiddio bancio ar lefel ffederal.

Ffederal rheoliadau bancio yn aml yn disodli wladwriaeth a rheoliadau lleol.

Mewn cyfanswm, mae miloedd o reoliadau, bach a mawr, bod angen i fanciau yn deall ac yn dilyn. Dyma ychydig yn unig o'r prif reoliadau bancio yn yr Unol Daleithiau: Y Ddeddf Bancio o sefydlwyd y Gorfforaeth Adnau Yswiriant Ffederal.

Y Ddeddf Bancio yn cynnwys eraill yn y banc rheoliadau

Mae'r FDIC system yn darparu yswiriant ar gyfer defnyddwyr yn achos banciau yn methu. Uchafswm y swm yswiriant wedi codi dros gyfnod o amser a'i terfyn presennol o ddoleri. A elwir hefyd yn Rheoleiddio P, yr Hawl i Breifatrwydd Ddeddf rheoli sut y banciau yn gallu defnyddio gwybodaeth cwsmeriaid. Mae'n rhaid i fanciau ddweud mae defnyddwyr am eu polisïau preifatrwydd ac yn rhoi cyfle i optio allan o rannu gwybodaeth. Mae'n rhaid i fanciau hefyd yn adrodd yn amheus cwsmer gweithgarwch y llywodraeth. Mae'r Ddeddf hon yn wedi, o eitemau ar wahân. Arlywydd Barack Obama yn llofnodi'r gyfraith sy'n creu rheoliadau newydd i Wal y Stryd. Banciau wedi rheoliadau newydd i gydymffurfio â oherwydd y Ddeddf.

Deddfwyr a basiwyd y Ddeddf Gwladgarwr UDA gyda'r bwriad o atal terfysgaeth.

Mae'n rhaid i fanciau gwybod i'r cwsmeriaid y maent yn rhoi benthyg i chi.

Mae'r Ddeddf hefyd yn ei gwneud yn ofynnol banciau i gadw rhai cofnodion yn dweud bod deddfwyr yn gallu helpu i atal gweithredoedd o derfysgaeth.

Y Banc Ddeddf Cyfrinachedd yn anelu i roi'r gorau i wyngalchu arian ac osgoi talu treth. Banc yn rhaid i adroddiad ar drafodion arian parod gyda gwerth o fwy na, ddoleri. Mae'n rhaid iddynt gadw cofnodion pan fyddan nhw'n prynu rhai asedau ariannol. Y Gymuned ail-fuddsoddi Ddeddf yn ei gwneud yn ofynnol banciau i fuddsoddi eu harian yn yr ardaloedd y maent yn eu gwasanaethu. Rhaid iddynt ddod o hyd i ffyrdd i wasanaethu isel a chanolig ar incwm unigolion. Rhaid iddynt hefyd gadw ffeiliau cyhoeddus sy'n caniatáu ar gyfer tryloywder ar y materion hyn. Fel y banciau yn cymryd rhan gynyddol cyfran fawr o'r economi UNOL daleithiau, bancio cyfreithiau wedi dod o dan cynyddu craffu. Y syniad y banciau mawr yn rhy fawr i methu yn yr economi UNOL daleithiau yn arwain at yr Argyfwng Economaidd Sefydlogi Ddeddf a oedd yn cael ei adnabod yn gyffredin fel help llaw o fanciau yr UNOL daleithiau. Mae'r Ddeddf yn caniatáu i'r llywodraeth yr UNOL daleithiau i brynu beryglus trafodion ariannol a hyd yn oed yn rhoi arian yn uniongyrchol i fanciau. Cefnogwyr o'r rheoliadau yn dweud bod y mesurau hyn yn gall fod yn feichus, ond y maent yn angenrheidiol ar gyfer iechyd a sefydlogrwydd yr economi UNOL daleithiau. Maent yn dweud bod llywodraeth rheoliadau yn gwneud bancio yn fwy anodd ac yn y pen draw, yn fwy drud. Maent yn dweud bod gan ganiatáu banciau methu methu gwobrau sain arferion rheoli.

Oherwydd anghytundebau yn barn am priodol rheoliadau bancio, un o'r ardaloedd yn bod atwrneiod yn gall ymarfer cyfraith bancio yn yr ardal o lobõo llywodraeth ac eiriolaeth.

Banciau a sefydliadau ariannol eraill yn dibynnu ar atwrneiod i werthuso arfaethedig bancio ddeddfwriaeth ac yn gwneud eu swydd yn hysbys i deddfwyr. Maent hefyd yn eiriol ar gyfer y newidiadau i ddeddfau bancio y maent yn ei weld fel y bo angen.

Yn ogystal â gweithio fel lobïwyr ar ran sefydliadau ariannol, bancio atwrneiod weithio i amrywiaeth o gyflogwyr ac mewn nifer o arbenigeddau penodol.

Efallai y byddant yn gweithio ar gyfer y ddeddfwrfa er mwyn ddeddfau drafft. Yn ogystal, mae'r llywodraeth asiantaethau sy'n goruchwylio'r banciau angen atwrneiod i fonitro cydymffurfiaeth ac yn dod â gorfodi camau gweithredu yn erbyn honedig violators.

Bancio atwrneiod hefyd yn gweithio yn y sector preifat. Rheoliadau bancio yn niferus ac yn gymhleth Mae'r holl fanciau hyd yn oed yn gymedrol maint angen ymroddedig tîm cyfreithiol er mwyn dehongli, rheoli ac yn cydymffurfio'n llawn â bancio cyfreithiau.

Preifat atwrneiod efallai y bydd gweithwyr o fanciau, neu efallai y byddant yn gweithio ar gyfer y cwmni cyfreithiol a contract gyda'r banc yn darparu gwasanaethau cyfreithiol. Rhan fwyaf o fanciau o unrhyw sylweddol maint llogi yn-tŷ cyngor i darparu llawn-amser gwasanaethau cyfreithiol. Preifat atwrneiod yn helpu banciau drwy weithio dehongli a gweithredu deddfau. Bancio rheoliadau yn newid yn aml, a banciau yn rhaid i aros i fyny hyd yma ar y newidiadau. Atwrneiod yn rhaid i chi weithio gyda gweithwyr banc i ddatblygu systemau rheoleiddio a gweithredu hyfforddiant ar gyfer gweithwyr er mwyn helpu nhw i gydymffurfio â rheoliadau bancio.

Banciau angen hefyd i atwrneiod preifat er mwyn amddiffyn yn erbyn honiadau o ddrwgweithredu.

Er bod y rhan fwyaf bancio gwaith yw'n cynnwys ffurfiol ymgyfreitha, atwrneiod sy'n cynrychioli banciau yn erbyn honiadau o gamymddwyn gael eu hunain yn ffurfiol achos llys. Y trafodion hyn yn aml yn uchel-polion Americanaidd bancio cyfreithiau yn cael eu nid fel yn genedlaethol federalized fel gwledydd datblygedig eraill. Mewn llawer o ddatblygu wledydd, i gyd yn rheoliadau bancio yn cael eu trin ar lefel genedlaethol. Yn yr Unol Daleithiau, banc rheoliadau a gorfodi yn gallu dod o cenedlaethol, y wladwriaeth neu hyd yn oed yn yr awdurdodau lleol. Bod yn gwneud bancio gyfraith her ar gyfer yr holl bancio atwrneiod waeth beth yw eu cyflogwr a ph'un ai y maent yn gorfodi rheoliadau bancio neu weithredu cydymffurfio gweithdrefnau. Bancio gyfraith yn faes o ymarfer sy'n addas atwrneiod sydd wedi cael fawr gallu i gofio ac yn cadw golwg ar wybodaeth. Os ydych yn mwynhau darllen gwybodaeth dechnegol, bancio gyfraith yn arfer bod efallai y byddwch yn mwynhau. Gyda y swm enfawr o bancio gyfraith sy'n bodoli yn yr Unol Daleithiau, bancio gyfraith yn y maes ar gyfer pobl sy'n gallu dreulio a dadansoddi symiau mawr o wybodaeth yn gyflym. Er bod cyfreithwyr bancio yn sicr yn cael y cyfle i gyfraith os ydynt yn dewis, bancio twrneiod yn aml yn gweithio yn cydymffurfio swyddi nad ydynt yn ei gwneud yn ofynnol teithiau aml ffurfiol achos llys. Sy'n gwneud gyfraith bancio yn opsiwn hyfyw ar gyfer atwrneiod nad ydynt o reidrwydd yn mwynhau ffurfiol llys lleoliad. Gyda banciau sy'n amrywio o ran maint ledled yr Unol Daleithiau, bancio gall atwrneiod yn byw ar draws y wlad. Oherwydd bod gan bob banc anghenion swyddogion cydymffurfiaeth ac oherwydd mae yna gyfleoedd sylweddol yn y ddwy llywodraeth a'r sector preifat, y diwydiant bancio yn y maes ar gyfer atwrneiod a allai awydd gyrfa newidiadau. Mae cyfleoedd ar gyfer ochrol a fertigol o symudiadau o ran gyrfa yn niferus yn y proffesiwn. Yr arfer o gyfraith bancio yn mor amrywiol gan ei fod yn cael helaeth. Mae miloedd o reoliadau, ac mae'n rhaid i fanciau yn dechrau gyda benderfynu ar faint y rheoliadau yn gymwys iddynt. P'un a ydych am i greu rheoliadau, eu gweithredu neu ddod â honiadau o droseddau, mae amrywiaeth eang o opsiynau ar gael ar gyfer unigolion sydd yn ystyried y maes hwn o ymarfer. Bancio gall twrneiod yn disgwyl eu maes ymarfer i barhau i esblygu fel y rheoliadau bancio yn tyfu ac yn newid.

Yn gynharach yn fy ngyrfa, roeddwn yn trin achosion mewn nifer o wahanol feysydd.

Fe wnes rhywfaint o gyfraith droseddol, landlord-denant achosion, profiant, anafiadau personol ac eraill general cyfreitha sifil achosion.

Teclyn hwn yn ei gwneud yn ofynnol JavaScript i redeg.