AR-LEIN CYFREITHWYR O AMGYLCH Y CLOCAR-LEIN CYFREITHWYR AR GAEL O AMGYLCH Y CLOC

Pwnc ar hyn o bryd – beth cwestiynau a gaf fi ofyn i’r cyfreithiwr a’r hyn nad yw’n? Mae pob ymwelydd â’ch safle yn ceisio ateb yn tynnu eu casgliadau eu hunain. Ar y llaw arall, nid yw bob cyfreithiol porth ymffrostio priodol ar amrywiaeth o bynciau, fel arfer yn y proffil yn gul, ac mae hyn hefyd yn berthnasol i gyfreithwyr sy’n ateb cwestiynau ar-lein. Yr allwedd manteision cwnsela safleoedd ymarferoldeb a hyblygrwydd. Mae unrhyw gyfyngiadau o gwbl ar y pwnc o gwestiynau y gallwch ofyn i’r cyfreithiwr: tir, credyd, damweiniau, benthyciadau, ac ati. dyna pam ei dro i ni ar gyfer helpu bob dydd cannoedd o ddinasyddion sydd yn awyddus iawn i wybod yr ateb i’ch cwestiwn. Gall pob person wneud cais ar-lein, ac nid dim ots pa rôl yn y sefyllfa, roedd dramâu: y dioddefwr, y gwarantwr, y tyst, y plaintiff, yn diffynnydd, ac ati.