AR-LEIN CYFREITHIWRAR-LEIN CYFREITHIWR

Yn ein ymgynghoriad ar-lein o’r gyfreithiwr (atwrnai). Gallwch elwa ar y cyngor cyfreithiol uniongyrchol ar-lein ar ein gwefan yn y «ar-LEIN CYFREITHIWR» (cyfreithiwr ar-lein). Gallwch gael cyngor wyneb yn wyneb gan ein cyfreithwyr.

Mae’n eithaf syml: ar wefan y Gymdeithas bar «amddiffyniad Cyfreithiol» yn yr adran «y Cyfreithiwr ar-LEIN» (aka «CYFREITHIWR ar-LEIN») ddod o hyd i’r llinell «Gofyn i’r cyfreithiwr». Cyn i chi agor rhestr o’r cwestiynau hynny lle rydych wedi i ddewis yr un sy’n cyd-fynd â eich cwestiwn. Yna llenwch y ffurflen ac anfon cwestiwn at gyfreithiwr ar-lein (gwestiwn i’r cyfreithiwr ar-lein). Ar-lein i ymgynghori â chyfreithiwr cyn gynted ag arbenigwyr o Gymdeithas bar «amddiffyniad Cyfreithiol» yn edrych ar y mater ac yn rhoi yr ateb, byddwch yn derbyn hysbysiad e-bost bod y ateb i’ch cwestiwn ar y wefan. Byddwch yn cael ddolen i ateb cwestiwn yn gyfreithiwr ar-lein (cwestiwn i gyfreithiwr).