AR-LEIN CYFREITHIWR YMGYNGHORIAD RHAD AC AM DDIMCYFREITHIWR AR-LEIN RHAD AC AM DDIM YMGYNGHORIAD

Felly, un o’n defnyddiwr yn ddiddordeb mewn drwy’r ymgynghoriad, CYFREITHIWR ar-LEIN, sydd angen iddo atgyweirio’r difrod ar ôl y Bae fflatiau.

Treiddio i mewn i fanylion yr hyn a ddigwyddodd, CYFREITHIWR-ar-LEIN cynghori, nid i ymgodymu dros pwy yw’r tramgwyddwr, ond dim ond i gyflwyno cais at y tenant ac at y cwmni rheoli

O dan yr ymgynghoriad gohebiaeth, CYFREITHIWR ar-LEIN yn rhoi argymhellion ar sut i ymdrin yr achos hwn.

Thematig amrywiaeth yn y broses o weithredu’r gwasanaethau ar-LEIN CYFREITHIWR yn helaeth. Rhad ac am ddim ar-lein gyfraith yn rhoi sylw i faterion cyflafareddu gyfraith, anghydfodau yn y maes adeiladu a ystad go iawn, casglu dyledion, cosbau, y gydnabyddiaeth o berchnogaeth o adeiladu heb awdurdod, materion cydraddoldeb, anghydfodau corfforaethol, methdaliad ag ef gyda phob cynorthwyydd canlyniadau, y llysoedd gyda banciau, ddyledion ar fenthyciadau. Ymwelwyr i’r wefan yn yr adran hon ar-LEIN-mae CYFREITHIWR yn pryderu am y problemau sy’n gysylltiedig ag y preifateiddio o dai, dymchwel tai, trethiant o drafodion eiddo tiriog, cydnabyddiaeth o drafodion eiddo gwag.

Dod o hyd i allan gyda help CYFREITHIWR gwasanaethau ar-LEIN y tai hawliau dinasyddion a chwestiynau ar gyfraith teulu, anghydfodau treth a rhyngweithio gyda tollau, yswiriant, ac anghydfodau rhwng cyfranddalwyr a sylfaenwyr