ANGEN CYNGORANGEN I YMGYNGHORI Â CHYFREITHIWR

Os bydd y llwybr bywyd yn dod i chi i ben yn marw, neu dim ond yn ddadleuol sefyllfa heb gyfreithiwr cymwys ni fydd yn ei wneud: y bydd yn rhoi’r holl «cyfreithiol» pwyntiau drosodd «i» bydd yn torri i lawr ac yn rhoi argymhellion ar beth i’w wneud i fyw gyda’r gyfraith mewn cytgord, ac nid yn dod yn ddioddefwr ei hun anwybodaeth o’r gyfraith.